4 Dag Hammarskjöld

I en värld av passivt krig arbetade du för en aktiv fred.

Det var vid den tiden då fredsmäklare vände sig
till filosofer.

I en värld av passivt krig arbetade du för en aktiv fred.

I en tid av kyla mellan stormakter slog du läger i Getsemanenatten.

Du valde aldrig den vägen, sa du. Vägen valde dig. Men du stod beredd att säga ja.

Du sade också att ”Vägen till insikt går icke genom tro”. Men i nattens insikt fann du tron som en nödvändig följeslagare, mitt i det innerstas flyende ljus.

Klicka här för att läsa mer.

 

Dag Hammarskjöld (1905-1953)

Dag Hammarskjöld föddes 1905 i Jönköping. 1953 tillträdde han posten som FN:s generalsekreterare. Hans uppdrag var att verka för fred mitt under det kalla kriget och därmed parera i den terrorbalans som då rådde mellan stormakter. Företrädaren på posten välkomnade honom till FN med orden: ”Dag Hammarskjöld, ni övertar världens omöjligaste jobb.”
Dag Hammarskjöld var i högsta grad en intellektuell person som hade studerat litteraturhistoria, poetik, filosofi och franska, nationalekonomi och juridik. 1954 inträdde han på stol 17 i Svenska Akademien. 1961 dog han i en flygplanskrasch i Nordrhodesia, då han på uppdrag av FN skulle mäkla fred. På grund av det spända politiska läget som rådde vid tiden för hans död, har det spekulerats om det som först fastslogs som en olycka i själva verket var ett arrangerat mord. Klarhet har ännu inte nåtts till fullo i frågan.
Efter Dag Hammarskjölds död fann man ett manuskript i hans bostad i New York. Manuskriptet hade namnet ”Vägmärken” och beskrevs av honom själv i text som ”en sorts ’vitbok’ rörande mina förhandlingar med mig själv – och Gud”. 1961 tilldelades han postumt Nobels fredspris.