3 Moder Teresa

Fann du någonsin dig själv?

De säger att du aldrig såg ljuset. Vandrandes på Calcuttas gator i kamp för de små. Var det dig själv, ditt eget inre barn som du sökte där i Calcuttas slum? Du räddade så många av gatans barn men fann du någonsin dig själv?

Själens dunkla natt sägs vara mörkast närmast ljuset.

Klicka här för att läsa mer.

Moder Teresa (1910-1997)

Moder Teresa, eller sankta Teresia av Calcutta, föddes i Nordmakedkonien 1910 och grundade Missionaries of Charity i Calcutta. I mer än 45 år tog hon hand om fattiga, sjuka, föräldralösa och döende människor. 1979 fick hon Nobels fredspris. 1997 dog hon. Moder Teresa är det andra av den här filmens ”helgon” som är helgonförklarad i den klassiska bemärkelsen av katolska kyrkan. Det skedde 2016 och var en ganska omdiskuterad process eftersom mycket kritik riktades mot henne i samband med det. Bland annat rörde kritiken hennes starka motstånd till abort. Hon var också kritisk till homosexualitet men en del av kritiken handlade också om ekonomiska tvivelaktigheter inom hennes organisation. Så är kanske inte ens helgonen felfria. Tvärtom kanske vi bedrar oss själva om vi tror att någon verkligen ska vara alltigenom fullkomlig? Vad man än tänker om kritiken av Moder Teresa så kvarstår faktum att hennes organisation har haft en avgörande betydelse för många, många människor i Indien.