2 Martin Luther King

Den som hatar kan aldrig bli fri.

Drömmen närde så många. Den bröt så många bojor. Du sa att den som hatar kan aldrig bli fri. Hatet släckte ditt liv men friheten är upp till oss att bära.

Klicka här för att läsa mer.

Martin Luther King Jr. (1929-1968)

Martin Luther King Jr. var den mest framträdande ledaren för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Mest känd är han kanske för sitt tal i Washington DC. som inleddes med orden ”I have a dream…” Martin Luther King Jr. föddes 1929 i Atlanta, Georgia. Han disputerade i Systematisk teologi i Boston 1955 och var verksam som baptistpastor. I en tid då USA var mycket splittrat, inte minst på grund av rasfrågan, kom Martin Luther King Jr. att utgöra en samlande kraft mot segregation och rasism i landet. Med sitt filosofiska kunnande, sin tro på en kärleksfull Gud och med inspiration från den ickevåldskamp som förts av Mahatma Gandhi i Indien såg Martin Luther King Jr. att splittringen och cynismen i landet var ett gift lika farlig som rasismen. Därför framhärdade han i att bedriva en ickevåldskamp. Ickevåld är vare sig att betrakta som feghet eller passivitet. Snarare handlar det om kraftfulla strategier vilka Martin Luther King Jr. utformade i korsningen mellan filosofi, teologi, politik och en stark övertygelse på människans okränkbarhet och värdighet. King mördades den 4 april 1968 i Memphis Tennesee.