1 Folke Bernadotte, Elisabeth Hesselblad, Raoul Wallenberg, Dietrich Bonhoeffer

Kan det hända igen? Händer det nu?

Det får aldrig hända igen. Så hur kunde det hända då?

Ingen människa är alltigenom heroisk och helgonlik men det händer att vi människor ställs inför situationer där det egna handlandet får livsavgörande konsekvenser för andra.

Vita bussar, gömda vuxna och barn, hemliga operationer och utfärdade skyddspass. En del av er blev själva fängslade och avrättade. Ni agerade med risk för ert goda anseende men också för era egna liv.

Kan det hända igen? Händer det nu?

Klicka här för att läsa mer.

Folke Bernadotte, Elisabeth Hesselblad, Raoul Wallenberg, Dietrich Bonhoeffer

Alla dessa fyra personer verkade på olika sätt för att rädda människor undan förintelselägren under andra världskriget.

Folke Bernadotte (1895-1948) var arméofficer, rödakorsledare och diplomat. Under andra världskrigets slutskede ledde Folke Bernadotte flera räddningsaktioner för Röda Korset. Han arrangerade krigsfångeutbyte och med hjälp av vitmålade bussar, som på så vis skulle kännas igen av de allierade och undgå att bombas, förde han ut tusentals fångar ur koncentrationslägren. Med risk för sina egna liv gav sig Folke Bernadotte och hans medarbetare in i de krigsdrabbade områdena för att utföra sina räddningsaktioner. Folke Bernadotte mördades i Jerusalem 1948 av sionistiska paramilitärer.

Elisabeth Hesselblad (1870-1957) föddes i den västgötska byn Fåglavik. Hon växte upp i fattigdom och emigrerade till USA där hon vid Roosevelt-sjukhuset utbildade sig till och arbetade som sjuksköterska för att finansiellt kunna hjälpa sin familj i Sverige. Hon konverterade till katolicismen och återförde Birgittinorden till Birgittahuset i Rom. Birgittinorden växte i och med detta och har nu kloster över hela världen, bland annat ett i Djursholm.
Under andra världskriget arbetade Elisabeth Hesselblad i Rom med att skydda förföljda judar. Mitt under den tyska ockupationen av Rom gömde hon flera judar i klostret och ordnade där en provisorisk synagoga. När nazister ville söka igenom klostret efter judar hade hon enligt en annan nunna gått mot nazisterna med en svensk flagga och yttrat ”Detta kloster står under den svenske konungens beskydd. Här kommer ni inte in.” varpå nazisterna lämnade klostret utan genomsökning.
Elisabeth Hesselblad är det ena av denna films ”helgon” som är helgonförklarad i klassisk bemärkelse av katolska kyrkan. Det skedde 2015.

Raoul Wallenberg (1912-1953?) var en svensk diplomat och affärsman. Han är allmänt känd för att ha bedrivit framgångsrika insatser för att rädda tio- till hundratusentals judar i Ungern under förintelsen. Han utfärdade skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium. Han försvann spårlöst 1945 efter att ha fängslats av sovjetiska myndigheter i Ungern. Frågan om vad som hänt Raoul Wallenberg var länge olöst. 2016 dödförklarades han av svenska myndigheter och dödsdatumet sattes formellt till 31 juli 1953. Enligt sovjetiska uppgifter avled han i Lubjankafängelset 1947.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var en tysk präst, teolog och motståndsman. I en tid då prästutbildningarna stängdes ned och då den tyska kyrkan annekterades av nazismen blev valet för många tyska präster att gå nazismens vägar eller att inte kunna utöva sitt ämbete som präst. Dietrich Bonhoeffer flyttade till New York där han undervisade i teologi men återvände snart till Berlin. Han ansåg att han inte kunde sitta på håll och betrakta det som skedde i hans hemland. Dietrich Bonhoeffer startade ett underjordiskt prästseminarium. Han var en högst aktiv motståndare till nazismen och redan 1933 gjorde han offentligt motstånd mot dess politik och judeförföljelserna. Bland annat deltog han i förberedelserna för ett attentat som skulle döda Hitler. Attentatet misslyckades och Dietrich Bonhoeffer arresterades. Under resten av sitt liv brottades han med de moraliska frågorna kring om det varit rätt eller fel att delta i attentatet. Bonhoeffer avrättades i april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. Han skrev många böcker och psalmer som är mycket uppskattade och omtyckta än idag.