Preludium

Vi kan kalla dem helgon.

Det finns människor som genom sina liv, i handling och i ord, har utgjort en lyskraft för andra. Som förkroppsligat en obändig tro på hopp, kärlek och fred. Vi kan kalla dem helgon.

Gemensamt för dem är att deras liv pekat mot en tro på en radikal öppenhet och kärlek till medmänniskan, en tro på Guds mänsklighet. Den mänsklighet som måste vördas och vårdas, vad den än tar sig för.

Om detta har våra helgon vittnat med integritet i handling och i ord. De har pekat mot ljuset och vittnat om hoppet, om vägar till fred och till liv, utan att nödvändigtvis själva ha fått uppleva ljuset.

Följ med i deras fotspår och låt dem inspirera till hopp i en orolig tid.