Foto: Casey Horner

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att göra både en inre och en yttre resa. Kom med Engelbrekts församling på vandringar nära eller långt borta.

Pilgrimsvandring är en meditation både till kropp och själ. Nyfikenheten för dig framåt. Den monotona rörelsen släpper lös dina tankar. Pilgrimsvandring är att möta andra och sitt inre jag.