Meny

Omvärldsanalys

Av omvärldsbeskrivningen kan vi se att församlingen just nu är inne i en expansiv tid.

Av omvärldsbeskrivningen kan vi se att församlingen just nu är inne i en expansiv tid. Det är stor inflyttning, framförallt av barnfamiljer. Antalet äldre är i nedåtgående, antalet barn, unga och unga vuxna ökar. Därtill ökar dagbefolkningen genom att nya arbetsplatser skapas i följd av nybyggnationen och högskolans expansion. I det stora antalet studentboenden finns många unga vuxna som för första gången bor i eget boende. Flera kommer från andra städer och andra länder på kortare eller längre tid. Här kan vi förmoda att det kan förekomma stor ensamhet, talas många språk och utövas flera kulturer och religioner.
Engelbrekts församling är en innerstadsförsamling med stor rörlighet och närhet till hela huvudstadens utbud av kyrkor, kultur och service. Församlingen äger och förvaltar två enastående kyrkorum. De berättar något om människors liv och om relationen till Gud. En viktig fråga för oss blir om vår församling ska vara ett komplement till allt det som vår omvärld redan erbjuder eller om vi ska konkurrera på en gemensam arena. Våra kyrkor är givna mötesplatser och viktiga komplement i vår rörliga omvärld. I vårt närområde finns en stor bredd av institutioner och samhällsfunktioner att samverka med. Likaså har vi våra församlingsgrannar i Östermalms kontrakt. Rörligheten innebär att människor flyttar sig över församlingsgränserna och går dit en finner det som berör och fyller de behov en har. I vårt pastorala program behöver vi därför finna svar på vad som är vårt bidrag och vad vi kan ge och erbjuda som inte andra ger och erbjuder, själva eller tillsammans med andra.

Församlingsstrukturen kräver eftertanke och tydliga mål för att kommunicera med de som bor och vistas i vår församling. Familjer, barn, ungdomar, studenter, äldre, dagförsamling etcetera behöver delvis olika nivå och innehåll i kommunikationen.
Mitt i flödet av människors liv finns kyrkan. Utmaningen för vår församling är att möta denna mångfald. Vi behöver drivas av nyfikenhet på vad dessa människor och sammanhang kan berätta för oss. I församlingens huvuduppgifter blir det viktigt att skapa mötesplatser där relationer kan byggas, dialog kan uppstå och pågå samt tro på Kristus kan fördjupas.