Meny

Skyltning av gravar

Vi söker gravrättsinnehavare.

Engelbrekts församling söker gravrättsinnehavare till ett antal gravar i Columbariet. Vi markerar vilka gravar det handlar om genom att sätta upp skyltar på nischerna som är aktuella. 

Är du anhörig eller närstående till den gravsatte eller till den tidigare gravrättsinnehavaren ber vi dig kontakta columbarieföreståndaren.

Skyltade gravar 

Kvarter A

Kvarter B

Kvarter C

Kvarter D

Kvarter E

Kvarter F

Kvarter A

A 001 Neikter
A 002 Persson
A 003 Körner
A 007 Wahlkvist
A 011 Robinson Johnson
A 012 Fransén
A 014 Sjöström
A 016 Andersson
A 017 Westergård
A 018 Karlsson
A 021 Wahlberg
A 023 von Wenckstern
A 046 Sandberg
A 052 Holmberg
A 054 Axhagen
A 057 Puduls
A 066 Andersson
A 077 Dahlin
A 082 Enedahl
A 089 Strömbäck Persson
A 093 Johansson
A 094 Silverberg
A 097 Jonsson
A 101 Kuusela
A 102 Wickman
A 104 Karlsson
A 105 Kumlin
A 106 Holmén
A 112 Berley
A 117 Gustafsson
A 120 Johansson
A 123 Nilsson
A 124 Karlsson
A 125 Murgårdh
A 129 Jonsson
A 132 Hansson
A 134 Andersson
A 135 Petras
A 140 Nilsson
A 143 Flück
A 144 Svensson
A 145 Wahltröm
A 151 Owen
A 154 Carlsson
A 162 Gaterud
A 182 Ramberg
A 185 Husén
A 202 Hülphers-Örn
A 212 Nygren
A 214 Lundvall
A 216 Johansson
A 218 Jansson
A 221 Klasson
A 226 Andersson
A 230 Werner
A 231 Jonsson
A 235 Backström
A 236 Malmlöf
A 238 Grönberg

Upp till toppen

Kvarter B

B 001 Andersson
B 002 Lundin
B 003 Raming
B 004 Laestander
B 007 Lindell
B 008 Lundvall
B 012 Wergin
B 017 Pettersson
B 022 Lundquist
B 023 Nilsson
B 025 Gustavsson
B 034 Bergesen
B 038 Johansson
B 042 Olsson
B 051 Kroeck
B 059 Krook
B 062 Rosenberg
B 073 Eriksson
B 075 Nygren
B 086 Eriksson
B 097 Nilsson
B 099 Carlsson
B 100 Runefeldt
B 102 Svensson
B 104 Johansson
B 106 Nummelin
B 107 Brunnqvist
B 108 Axelsson
B 111 Kruskopf
B 116 Ljung
B 119 Lundström
B 121 Bäckström
B 122 Dahlberg
B 128 Johansson
B 135 Blid
B 138 Larsson
B 141 Ahlinder
B 142 Engberg
B 144 Pettersson
B 147 Hermanson
B 156 Hoffman
B 157 Jansson
B 172 Strindberg
B 183 Sörlinge
B 187 Johansson
B 188 Lindberg
B 192 Krona
B 207 Vartanians
B 211 Stroh
B 218 Lundin
B 223 Svedbergh
B 224 Öhman
B 225 Svensson
B 227 Esser
B 229 Lindblad
B 232 Jalander
B 235 Andersson
B 236 Bäckström

Upp till toppen

Kvarter C

C 002 Nordlöf
C 008 More Thomson
C 010 Gustafsson
C 019 Lundin
C 024 Johnsson
C 027 Bergqvist
C 033 Landström
C 034 Jarkelius
C 043 Samuelsson
C 067 Hjorth
C 071 Österlund
C 079 Lockner
C 081 Stennek
C 087 Nilsson
C 098 Sabel
C 099 Karlsson
C 101 Gillgren
C 103 Rylander
C 107 Edström
C 109 Lantz
C 111 Erlandsson
C 112 Köhler
C 113 Sabel
C 118 Grame
C 121 Andersson
C 123 Forslund
C 127 Bengtsson
C 129 Törnqvist
C 130 Carlson
C 134 Hedberg
C 143 Rosell
C 148 Hasslo
C 152 Mårdh
C 157 Eriksson
C 162 Forslund
C 163 Högfeldt
C 166 Fröberg
C 167 Corbin
C 168 Nordberg
C 172 Bergqvist
C 173 Larsson
C 175 Gustafsson
C 183 Roosvall
C 191 Eriksson
C 193 Jansson, Arwidsson
C 204 Siksna
C 205 Gullberg
C 206 Erixon
C 209 Söderberg
C 216 Jansson
C 217 Bylén
C 224 Hilding
C 227 Vesterberg
C 229 Österberg
C 232 Jörgensen
C 233 Ljunggren
C 234 Schollin
C 235 Ekblom
C 236 Abrahamsson
C 238 Hennings
C 240 Eicken

Upp till toppen

Kvarter D

D 006 Skogsborg
D 007 Johansson
D 010 Pettersson
D 015 Selsmark
D 016 Andersson
D 017 Ekholm
D 019 Sjöberg
D 028 Carp
D 036 Wiman
D 048 Lindholm
D 057 Elg
D 066 Släger
D 069 Ohlson
D 073 Hansson
D 085 Flink
D 089 Carlbom
D 093 Jansson
D 103 Sjöberg
D 104 Arnsfelt
D 105 Johansson
D 119 Janzon
D 122 Woxén
D 123 Adamsson
D 125 Axelsson
D 130 Stein
D 136 Wedberg
D 137 Nilsson
D 143 Johansson
D 144 Lindberg
D 151 Carbo Pareja
D 153 Forsell
D 154 Toräng
D 157 Sjöstrand
D 162 Hallgren
D 168 Laaksonen
D 189 Asplind
D 198 Gustafsson
D 219 Andersson
D 225 Apelgren
D 226 Kjellergård
D 227 Andersson
D 228 Widell
D 229 Ekenberg
D 230 Kjellin
D 231 Baeckström
D 233 Darell

Upp till toppen

Kvarter E

E 002 Eliasson
E 003 Mesterton
E 004 Lundström
E 005 Johansson
E 009 Nilsson, Pauling
E 010 Deck
E 018 Ekström
E 019 Ljunggren
E 021 Lindberg
E 026 Örbom
E 029 Bomgren
E 037 Ahlström
E 039 Rundqvist
E 043 Wallenström
E 047 Ahlström
E 068 Dahlström
E 071 Berggren
E 078 Andersson
E 089 Norberg
E 094 Rexne
E 101 Boström
E 104 Bäckström
E 106 Eriksson
E 112 Bernét
E 113 Hallström
E 114 Jonsson
E 116 Carlsson
E 121 Wiberg
E 130 Koch
E 132 Hellmark
E 136 Bengtsson
E 137 Hellberg
E 141 Fröberg
E 144 Lindblad Jonsson
E 152 Alm
E 162 von Gauger
E 168 Andersson
E 172 Berg
E 179 Nicolaison
E 187 Åkerman
E 193 Almqvist
E 196 Ekdahl
E 198 Skantz
E 199 Engkvist
E 201 Hillberg
E 204 Eriksson
E 218 Halldén
E 219 Pihlblad
E 225 Ernlund
E 227 Crafoord
E 228 Hallgren
E 230 Olson
E 234 Clanman
E 235 Lind
E 240 Nilsson

Upp till toppen

Kvarter F

F 005 Kähr
F 015 Ryman
F 019 Erixon
F 022 Bildmark
F 023 Hedblom
F 031 Jansson
F 041 Doréus
F 048 Blom
F 058 Alm
F 059 Nygren
F 061 Gustavsson
F 063 Thörnqvist
F 073 Blomqvist
F 078 Johansson
F 103 Lindblom
F 108 Näslund
F 120 Österlund
F 162 Jäger
F 175 Stackelberg
F 179 Naeselius,  Ericson
F 193 Rudgren
F 194 Johansson
F 198 Andersson
F 199 Söderström
F 206 Romson - Ohlson
F 211 Kindlund
F 214 Sjöblom
F 215 Renvall
F 221 Bylund
F 222 Björk
F 225 Wiklund
F 232 Arvidsson
F 233 Pettersson
F 234 Browall
F 236 Garberg

Upp till toppen

 

Columbarieföreståndare

Marie Andersson Lyckeståhl

Marie Andersson Lyckeståhl

Telefontid mån-fre 9-11 och 13-15.