Meny

Flickskolor med modern pedagogik

De svenska flickskolorna blev i många fall pionjärer för en modernare syn på undervisningen. Här i Engelbrekt fanns bland andra Anna Sandströms skola.

 

Lärarinnan Anna Sandström (1854-1931) var kritisk mot den rådande pedagogiken med allt som skulle läras utantill. Hon ville ha en annan skola och skrev flera uppmärksammade debattinlägg. Anna Sandström ville ta till vara elevernas kreativitet och göra undervisningen roligare och mer realistisk. För att pröva sina idéer startade hon en egen skola i en våning på Sturegatan.

1892 flyttade skolan till Karlavägen 25 i en nybyggnad inne på gården. På 1920-talet byggde skolan det gröna huset på Danderydsgatan 4, där vi på fasaden fortfarande kan se medaljonger med motiv från flickskolans värld.

I Anna Sandströms skola var det kortare läsdagar, färre läxor och längre raster, som tillbringades i Humlegården. Allt för att måna om elevernas hälsa. Inget mekaniskt rabblande, det viktigaste var att förstå. Övningsämnen som slöjd fick stort utrymme. Språkundervisningen skulle inriktas mot att förstå och samtala. Betygen tonades ner. I stället fick föräldrarna skriftliga omdömen om hur det gått i skolan.

Som mest hade skolan ca 450 elever, och här utbildades också blivande lärarinnor. Skolan blev 1939 en del av Östermalms kommunala flickskola på Banérgatan, och efter ett beslut i riksdagen lades Stockholms flickskolor ned på 1960-talet.

Anna Sandström hann också med att skriva läroböcker och arbeta inom kvinnorörelsen. I Fredrika Bremerförbundets arbete var hon en av pionjärerna. Hennes insatser fick stor betydelse för utvecklingen inom hela skolväsendet.

I dag finns Tyska skolan i flickskolans gamla lokaler. Men det är en annan historia.