Meny

Återlämnade gravar

Gravrätten till de här gravarna har upphört och återlämnts till Engelbrekts församling. Askorna kommer att slutförvaras på en kyrkogård.

Dessa gravar Kommer att tömmas under hösten 2020

A 107 Sannerstrand
A 121 Arendal, Vernemar
A 122 Samuelsson
A 130 Högfeldt
A 223 Hedenborg
A 227 Hedman
B 136 Rundberg, Petersohn
C 020 Wane
C 022 Nordström, Dahlberg
C 107 Edström
C 109 Lantz, Eskilsson
C 126 Igelström
C 132 Norrström
C 201 Althin
C 216 Jansson
D 069 Ohlson, Berchtold Ohlsson
D 235 Olsson
E 097 Andersson
E 103 Cederhammar
E 115 Bang
E 117 Åström
F 144 Wiklund

Kommer att tömmas när gravrättstiden gått ut, 25 år efter gravsättning.

A 067 Bell
A 111 Broström
A 167 Eriksson
A 204 Wilhelmsson
A 207 Skanerud
B 043 Sundell
B 054 Nilsson
B 061 Dahlgren
B 183 Sörlinge
B 217 Fritze
B 232 Jalander
B 234 Sörensson
C 046 Zehlén
C 050 Lundqvist
C 051 Wahlström
C 089 Eng
C 116 Borén
C 136 Fagerstadh
C 144 Kalzén Porsmyr
C 225 Johansson
D 023 Höjer
D 040 Flogby
D 056 Thorell, Gummesson
D 097 Nord
D 128 Eriksson
D 131 Andersson
D 134 Eriksson
D 181 Falk, Wallin
D 183 Jonsson
D 192 Mattsson
D 207 Trahn
D 220 Thorvall
E 008 Wigren
E 166 Kalmbrant
E 232 Ewertz
F 064 Franzén, Gustafsson
F 069 Nordenström
F 172 Rischow
F 206 Romson, Ohlson
F 208 Rydén