Meny

Angående Coronaviruset och vår verksamhet

Som en konsekvens av Covid-19 påverkas många av våra verksamheter. Uppdaterad 7 juli kl 15:00.

 

Välkommen till kyrkan.

Våra kyrkor håller öppet för enskild andakt. Engelbrektskyrkan tisdag-söndag kl 11-16. Hjorthagskyrkan tisdag-söndag kl 13-15.

Café på kyrkbacken

Välkommen att ta en kopp kaffe/te och äta en smörgås utomhus. Café DC öppnar ute på Östermalmsgatan 20 b måndag 4 maj och kommer att ha öppet helgfria måndag-torsdag kl 10-12.

Utanför Hjorthagskyrkan är du välkommen på fika helgfria tisdagar-fredagar kl 13-15 på Dianavägen 8-10.

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst utan nattvard varje söndag. Jämna veckor i Engelbrektskyrkan och udda veckor i Hjorthagskyrkan.  Klicka här för att titta i kalendariet. Vi sänder också andakter på vår hemsida. En ny andakt läggs ut varje söndag.

Konserter och Kulturlördagar

Under sommaren hålls fem orgelkonserter med olika organister. Klicka här för att hitta aktuell konsert.

Café DC

Vårt Diakonala Center kommer att vara bemannat och vi hänvisar till caféet på kyrkbacken..

Grupper och träffpunkter

Under sommaren har alla grupper uppehåll. Möjligen startar grupperna igen i september. 

Körrepetitioner

Eventuellt kommer körrepetitionerna att starta i september. 

Hembesök

Vi kommer inte att göra några hembesök. Möten inför förrättningar hålls i kyrkan eller annan församlingslokal.

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING

Våra kyrkliga handlingar fortsätter som vanligt och vi tar givetvis hänsyn till varje familjs önskemål. Max 50 personer vid varje samling. Vi bokar inga dopkaffen eller minnesstunder. De bokningar som ligger sedan tidigare ligger kvar. Vi håller oss till max 50 personer vid varje samling.