Meny

Angående Coronaviruset och vår verksamhet

Som en konsekvens av Covid-19 påverkas många av våra verksamheter. En del ställs in, andra ändrar innehåll eller upplägg. Det kan ske med kort varsel.

Uppdaterad 16 mars kl 16:00.

Coronavirusets spridning gör att omtänksamhet och hänsyn är särskilt viktigt nu.

Vi ser till att det finns gott om tvål så att deltagare och personal i verksamheterna kan ha god handhygien.

Vi hostar och nyser i armvecket.

Stanna hemma om du är sjuk, oavsett om du rest till drabbade områden eller ej. Detta av hänsyn till andra som vistas i våra lokaler.  

Vi hoppas att alla mår bra och vi hälsar er varmt välkomna. Vi följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Klicka här för att läsa dem.

Gudstjänster

Gudstjänster i Engelbrektkyrkan och i Hjorthagskyrkan firas utan nattvard. Vi uppmanar alla som kommer att sitta utspritt i kyrkan. Vi kommer inte att servera något kyrkkaffe.

Konserter och Kulturlördagar

Vi ställer in alla konserter i Engelbrektskyrkan och i Hjorthagskyrkan. Förhoppningen är att kunna ge konserter igen i mitten av april. Vi följer utvecklingen och återkommer när vi har besked. 

Den som har köpt biljetter till inställda konserter får meddelande av Ticketmaster om hur de ska gå tillväga för att få tillbaka sina pengar.

Café DC

Vårt Diakonala Center kommer att vara bemannat men vårt öppna Cafè DC håller stängt tills vidare. Om man behöver komma i kontakt med personal på DC kan man ringa på dörren.

Grupper och träffpunkter

Ett fåtal grupper och träffpunkter fortsätter att träffas. Vi bort fika eller annan förtäring. Vi lägger ut på hemsidan för respektive grupp hur läget är just i den verksamheten.

Körrepetitioner

Alla körrepetitioner är inställda till och med 26 april.

Babyrytmik

Babyrytmiken ställs in. Nästa träff blir tisdag 14 april om inget annat inträffar. 

Tisdagsträffen

Tisdagsgruppen ställs in under en tid. Nästa träff hoppas vi kan bli tisdag 14 april.

Onsdagsträffen 

Soppluncherna efter lunchkonserten ställs in. Vi hoppas på att återuppta träffarna efter påsk.

Afternoon tea

Träffarna är inställda tills vidare.

Stilla Stunder

Våra Stilla Stunder ställs in både i Engelbrektskyrkan och i Hjorthagskyrkan. Inga fler Stilla Stunder denna termin.

Andakter på äldreboenden

Andakterna på våra äldreboenden ställs in.

Hembesök

Vi kommer inte att göra några hembesök. Möten inför förrättningar hålls i kyrkan eller annan församlingslokal.

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING

Våra kyrkliga handlingar fortsätter som vanligt och vi tar givetvis hänsyn till varje familjs önskemål.

Ungdomskvällar 

Ungdomskvällarna med ledarutbildning fortsätter.