Meny

Musiken

Musiken är ett intuitivt komplement till det talade ordet och når människan bortom det förnuftsmässiga och intellektuella.

Musiken är ett intuitivt komplement till det talade ordet och når människan bortom det förnuftsmässiga och intellektuella. Musiken är därför viktig i gudstjänsten. I gudstjänsten ges både tillfällen att lyssna till musik och att delta i psalmsång. I musiken skapas möjlighet till ett fördjupat möte med det heliga - med Gud, med sig själv och med varandra.