Meny

Mission

Inom missionsuppdraget i Engelbrekts församling vill vi, drivna av vår kristna tro, möta människor och tillsammans vandra en bit genom livet.

Inom missionsuppdraget i Engelbrekts församling vill vi, drivna av vår kristna tro, möta människor och tillsammans vandra en bit genom livet. I mötet finns viljan att få berätta om vår tro på Jesus Kristus och visa på det hopp och den kraft vår tro ger oss i vårt arbete och våra liv.

Församlingen ska utmana de bilder av kyrkan som inte längre är aktuella och befrämja de som ger plats för människors liv och erfarenheter. Detta sker genom att på olika sätt vara aktiv och synas i samhället, i våra möten med enskilda och grupper, med unga och äldre, som en röst i sociala medier, men också över religiösa och kulturella gränser. Mot bakgrund av att 69% av församlingsborna är i yrkesverksam ålder behöver vi skapa mötesplatser som är anpassade till denna grupps liv och vardag.

I Engelbrekts församling finns en stor dagförsamling bestående av människor som studerar, arbetar och vistas här. För dessa vill vi skapa mötesplatser. På ekumenisk grund möter Universitetskyrkan studenter och anställda på bl a Universitetet, KTH och Sophiahemmet högskola. Universitetskyrkan erbjuder inre och yttre rum för andliga och existentiella frågor, vilket även inbegriper att vidga vyer och bidra till förståelse för människors olikheter och särart. Vårt samhälle har till stor del förlorat sitt existentiella språk. Som en del av vår dopteologi ser vi som vår uppgift att redan från tidig ålder erbjuda ett livstolkande språk på kristen grund.

Församlingens alla öppna verksamheter, dit människor kan komma oanmälda, är viktiga mötesplatser som ryms inom vårt missionsuppdrag. Dagträffar, öppen verksamhet för barn och familj, öppna kyrkorum, gudstjänster och konserter är naturligtvis platser för mission. Musiken har en särställning då den kan finna ordlösa vägar för andlighet och tro rakt in i en människas inre.

Vi önskar att varje enskilt möte ska vara ett möte med kyrkan, som den tar gestalt i Engelbrekts församling. Målet är att det ska finnas utrymme för oss alla att existera sida vid sida och ansikte mot ansikte