Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon:+46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Livet i Engelbrekt

Den populära kursen med Johan Haage om Livet i Engelbrekt genom tiderna.

I vår fortsätter kursen med Johan Haage om Livet i Engelbrekt genom tiderna. De olika avsnitten är i princip fristående, så det går bra att ansluta till kursen inför vårterminen.

Vårens kurs har följande huvudrubriker:

På arbetet

Livförsäkringsbolaget Tryggs stora fastighet blev ett välkänt fondmotiv vid Engelbrektsplan, och i grannskapet låg flera andra försäkringsbolag. I gårdshuset till det välbevarade Brahegatan 23 fanns snickare, förgyllare och andra hantverkare. På 1870-talet flyttade Kungliga Biblioteket från Slottsflygeln till moderna lokaler i stadens dåvarande utkant.

I Humlegården

Kungliga Bibliotekets nybyggnad innebar en klar statushöjning för Humlegården med omgivningar. Namnet till trots har det bara odlats humle här en kort period i början av 1600-talet, och därefter förvandlades Humlegården till en kunglig lustpark. I slutet av 1700-talet öppnades Humlegården för allmänheten och blev snart något av en folkpark. När staden definitivt övertog parken 1877 förband man sig att underhålla parken som en prydlig promenadplats.

I skola och kateder

Engelbrekts folkskola invigdes 1902 som Hedvig Eleonora norra eller nya folkskola – ett väldigt skolpalats för 2 400 elever. I Engelbrekt fanns också flera privatskolor. I Beskowska skolan gick Gustaf V och hans bröder, Carlssons skola låg länge i hörnet av Sturegatan och Karlavägen och lite längre ner på Sturegatan låg Broms skola, som blev riksbekant när kronprins Carl Gustaf började där 1953. Anna Whitlock var på många sätt en pionjär, och hon ville skapa en ny skola som hade bättre kontakt med det verkliga livet.

Tid:            Tisdagarna 4 och 11 februari
                   samt 3, 17 och 31 mars kl 10.30 –ca 12.45
Plats:         Studierummet  i Engelbrekts församlingshus, Östermalmsgatan 20B
Pris:           500 kr  inkl kaffe/te och bröd
Upplysningar och anmälan:  johan.haage@gmail.com eller 070-247 53 68