Meny

Inledning och vision

Denna församlingsinstruktion för Engelbrekts församling syftar till att klargöra vad som är det gemensamma uppdraget och målet för församlingen.

Denna församlingsinstruktion för Engelbrekts församling syftar till att klargöra vad som är det gemensamma uppdraget och målet för församlingen. I och med att församlingens arbete påverkar och berör mer än 14 200 medlemmar (och många fler blir det under de kommande åren pga av en stor inflyttning i Norra Djurgårdsstaden) har vi ett stort ansvar att ständigt utveckla och förnya den verksamhet som speglar detta uppdrag. Som del av den världsvida kyrkan har vi gemensamt uppdraget och visionen att göra Kristus synlig i allt det vi gör. Hur detta uppdrag och hur vår vision ska förverkligas i Engelbrekts församling behöver vi ständigt fundera över. Det gör vi genom att reflektera över hur vi är och bör vara kyrka i vår tid, på den plats vi befinner oss. Församlingsinstruktionen önskar vara ett redskap och ett framåtsyftande strategiskt dokument för anställda och medlemmar till att hjälpa oss hitta den riktning som svarar an till detta uppdrag och mål.