Meny

Engelbrekts Diskantkör

Tisdagar och torsdagar17:00-18:00. Från ca 8 år.

Inställt Covid-19

För att minska risken för smittspridning ställs denna aktivitet in.

En kör för flickor och pojkar från ca 8 år som i första hand vänder sig till de som har varit med i någon av församlingens barnkörer.  

Utifrån en hög ambitionsnivå med genremässigt bred repertoar arbetar vi progressivt med sångteknik, stämsång, gehörsutveckling och notläsning. Stor vikt läggs också vid att träna gestaltningsförmåga med olika koreografiska inslag.

Diskantkören tränar två gånger i veckan och det är obligatoriskt att vara med vid båda repetitionerna. Som körsångare förutsätts att du har tid att träna hemma på de uppgifter som ges och att du närvarar vid såväl repetitioner som konserter.

Tillsammans med övriga konsertkörer medverkar Diskantkören i församlingens gudstjänster och konserter.

Provsjungning sker kontinuerligt. 

Repetitioner: Tisdagar i Hjorthagens kyrka 17-18 samt Torsdagar i Engelbrekts studierum 17-18.

Körledare: Karin Bäckström. 

Körledare

Karin Bäckström

Karin Bäckström

Engelbrekts församling

Mer om Karin Bäckström

Karin Bäckström har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomskör. I Adolf Fredriks församling byggde hon under en tioårsperiod upp en lika omfattande som välrenommerad och prisbelönt barn- och ungdomskörverksamhet. Nu senast tjänstgjorde hon som musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser där hon förutom att undervisa klasser i musik ledde Adolf Fredriks Flickkör till många framgångar under fem år. År 2014 erhöll Flickkören Grand Prix vid den internationella körtävlingen i Grado, Italien. I maj 2017 vann den nystartade ensemblen Engelbrekts Unga Röster första pris i MusikRUMs körtävling.