Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon:+46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fonder för fler

Engelbrekts församling förvaltar fonder som ska ge ekonomiskt stöd till behövande. Caroline Hoffmann arbetar sedan 2016 med att förändra församlingens fondhantering.

– Ett sätt som förändringen märks på är att vi nu är tre personer som arbetar med detta, berättar Caroline Hoffmann, och fortsätter: Vi arbetar aktivt med olika samhällskontakter för att nå ut till dem som behöver stöd.

Under 2017 anställdes Amanda Mattsson och Peter Larsson för att arbeta med handläggning av stiftelsemedel.

– Vi har våra kontor precis innanför Café DC, berättar Amanda, så man får gärna komma hit till caféet och prata en stund. Det är också ett sorts stöd som vi gärna erbjuder. Arbetslaget hanterar alla ansökningar tillsammans men det är Amanda och Peter som handlägger alla ärenden.

Pengarna i fonden kommer från flera olika gåvogivare som har upprättat fonder för att ge stöd enligt olika riktlinjer. Dessa fonder har nu permuterats, slagits ihop, till två fonder. De förvaltas av Engelbrekts församlings placeringsutskott enligt de etiska riktlinjer som Svenska kyrkan har ställt upp.

– Vi tar emot ansökningar under två perioder, jul och sommar. Då behöver vi få in ansökningarna till 25 oktober respektive 5 april, förklarar Peter.

Handläggningstiden för en ansökan är ungefär en till två månader. För att få stöd från fonder i Engelbrekts församling måste man bo i församlingen och lämna in en ansökan som styrker den ekonomiska situationen. Man får heller inte ha ett aktivt missbruk och man kan inte få stöd under längre tidsperioder.

Föreningar kan också söka bidrag.

Föreningen ska ha sitt säte i Engelbrekts församling och verksamhet som riktar sig till behövande. Om det är en större organisation ska de verka i församlingen.
Varje ansökan sker skriftligen. Eftersom EU:s direktiv om personuppgifter införs den 25 maj kommer blanketterna att förändras under året. Bland annat måste en samtyckesblankett fyllas i som ger handläggarna rätt att hantera personuppgifterna.

– Fonderna som ger stöd till äldre och yngre är oskattade medel, säger Caroline och fortsätter: Det innebär att vi måste följa Skatteverkets krav på vad som gäller för att bidrag. Vi utreder livssituationen utifrån ett helhetsperspektiv.
Om livsförhållandena har ändrats under året syns ju inte det i deklarationen eftersom den gäller förra årets inkomster. Den som söker ska lämna in underlag där inkomster, utgifter och förmögenheter redovisas som styrker den ekonomiska situationen.

– Om någon har frågor om ekonomi är man alltid välkommen att höra av sig,
avslutar Caroline.

Caroline Hoffmann

Caroline Hoffmann

Stiftelsemedelsansvarig (Tjänstledig)

Peter Larsson

Peter Larsson

Stiftelsehandläggare

Amanda Mattsson

Amanda Mattsson

Stiftelsehandläggare, diakoniassistent