Engelbrekts kammarsolister

Ny vokalensemble i Engelbrekt!

Från och med vårterminen 2019 kan Engelbrekts församling stolt presentera sitt senaste tillskott till vår rika körverksamhet.Engelbrekts kammarsolister, en nystartad ensemble som med några av vårt lands yppersta ensemblesångare kommer att förgylla vår konsertverksamhet med vokalmusik på högsta nivå.

Medlemmarna består av professionella sångare med mångårig bakgrund i bl a Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.

Konstnärlig ledare för ensemblen är Bengt Eklund. 

Körledare

Bengt  Eklund

Bengt Eklund

Engelbrekts församling

Mer om Bengt Eklund

Bengt Eklund är sedan år 2004 körledare och organist i Engelbrekts församling. Bengt är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har studerat för professorerna Anders Eby, Eric Ericson och Dan-Olof Stenlund. Han har över 20 års erfarenhet som körledare och är också verksam sedan 1996 som professionell ensemblesångare i Radiokören.