Foto: Christian Appelsved

Engelbrekts kammarkör

Tisdagar 18:30-21:30

Inställt Covid-19

För att minska risken för smittspridning är denna aktivitet inställd.

Kören är en blandad kör med 40 korister och vill skapa konstnärliga upplevelser på hög nivå. Vår hemvist är normalt i Engelbrektskyrkan.

Engelbrekts kammarkör framträder ofta tillsammans med några av landets bästa orkestrar, till exempel Drottningholms barockensemble och Sveriges Radios Symfoniorkester. Kören är prisbelönt i internationella körtävlingar. Vår repertoar finns i hela spektrumet mellan äldre musik från renässansen till nyskriven konstmusik. En återkommande tradition är att varje år framföra Bachs Matteuspassion. Engelbrekts kammarkör bildades i sin nuvarande form 2010.

Du behöver ha körvana, god sångröst och notläsningsförmåga. Repetitioner tisdagar 18.30-21.30 i Engelbrektskyrkan. För mera information och anmälan för provsjungning kontakta körens ledare Bengt Eklund 

Körledare

Bengt  Eklund

Bengt Eklund

Engelbrekts församling

Mer om Bengt Eklund

Bengt Eklund är sedan år 2004 körledare och organist i Engelbrekts församling. Bengt är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har studerat för professorerna Anders Eby, Eric Ericson och Dan-Olof Stenlund. Han har över 20 års erfarenhet som körledare och är också verksam sedan 1996 som professionell ensemblesångare i Radiokören.