Foto: Christian Appelsved

En andlig dimension

– Det ger en trygghet att förstå att du alltid är älskad av någon, säger Daniel Flores Englert går församlingens ledarutbildning.

Daniel går i nian på Engelbrektsskolan så han hade varit i Engelbrektskyrkan några gånger innan konfirmationsläsningen började. I början var han ganska tveksam, det var kanske mest familjen som tyckte att han skulle gå. Men ganska snart lärde han känna flera nya kamrater och gruppen fick ganska snart en god stämning. Sen när konfirmandgruppen åkte iväg på läger blev det snabbt en sammansvetsad grupp. Som en familj.

– Det kan bero på att vi pratade mycket om så många olika viktiga saker, tror Daniel. Jag tycker att jag blev mer vuxen. Vi var ju tillsammans dygnet runt så det blev väldigt intensivt.

Daniel ville vara kvar i den gemenskapen och valde därför att gå församlingens ledarutbildning. Under konfirmationsläsningen tänkte han inte så mycket på hur ledarna agerade och vad deras uppgifter var men nu börjar ha förstå att det inte bara är att åka med. Man har ansvar för att alla i gruppen har det bra.

– På konfirmationslägret var det ju andakter varje dag och jag trodde nog att det skulle kännas konstigt, berättar Daniel. Men det blir en gemenskap i det också, man är med om samma saker, och får en känsla av att det finns något större än en själv. Nu när jag går i kyrkan så förstår jag ju vad som händer och vad olika saker betyder – det skapar en känsla av en andlig dimension. Man kan säga att jag har upptäckt Gud och kyrkan.

Vad innebär det att vara kristen?

– Att tro på Gud och att försöka leva efter det, tycker Daniel. Att man kan göra fel för det är mänskligt, men att det finns förlåtelse också. Det ger en trygghet att förstå att du alltid är älskad av någon.

– På ledarutbildningen får vi lära oss att ta hand om andra. Det är en viktig utbildning. Man lär sig vad det är att vara ledare, ett gott föredöme. Vi pratar om många olika saker bland annat hade vi en dag om sociala medier, sen ska vi lära oss första hjälpen. Hur ser man till så att alla får vara med på sina villkor. Man växer som person och jag tycker att jag blivit mer vuxen, mognare.

– Du som funderar på konfirmation – Gör det! Du kommer inte att ångra dig om du åker! Man lär känna fler och man kan hitta gemensamma saker. Och du som gillade konfirmandlägret kommer att älska att gå ledarutbildningen, avslutar Daniel.

Text och foto: Christian Appelsved