Foto: Sergey Nikolaev

Diakoni i Engelbrekts församling

Diakoni handlar om att bry sig om, visa på omsorg om medmänniskan och samtidigt visa att Guds nåd och kärlek alltid är större än vad vi kan förstå.

 Engelbrekts församling vill vara en resurs och stöd för människors alla delar av livet. Vi (människor) går oftast igenom både glädje och sorg, ensamhet och hopp om gemenskap under en livstid.  Vårt uppdrag som församling är att skapa sammanhang, ge tröst och kraft och bistå dem som lever i utsatthet och utanförskap.

Diakoni riktar sig inte mot en speciell målgrupp eller ålderskategori utan församlingen ska gemensamt arbeta för allas rättvisa, försoning och att ge människor upprättelse. Diakoni ska vara ett svar på Guds uppmaning om att vi ska visa omsorg och vara varandras medvandrare.

Du behöver inte vara diakon för att vara diakonal. Diakoni är ett gemensamt uppdrag som hela församlingen bär. Omsorgen och det kristna kärleksbudskapet kan bäras fram av oss alla och ska därför synas i församlingens alla delar. Musik kan t.ex. fungera både själavårdande och skapa hopp och förtröstan, gemenskap och ett sammanhang. Musiken är därför en viktig del av församlingens diakonala uttryck.

Många av oss önskar vara delaktiga i det diakonala uppdraget.  Genom att vara volontär och själv bära fram det diakonala budskapet, kan vara ett sätt att ingå i kyrkans gemenskap.

Jag tränar mig varje dag på att bli kvar i Kristi kärlek, att bottna i att jag är älskad, jag duger, jag är Guds barn. Det tror jag vi måste öva oss på tillsammans, att ta emot att vi är älskade

Andreas Holmberg, biskop

Det diakonala uppdraget är bland annat att ge rent praktiskt stöd men också att vara själavårdande. Hos oss kan du som önskar, gå i själavårdande samtal. Både diakonen och prästen har tystnadsplikt
Församlingen erbjuder även sorgegrupper för dig som förlorat en anhörig eller vän. 

Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen

Engelbrekts församling diakoni ska verka i hela vårt geografiska område och vara en aktiv del av samhället.  Vi samverkar därför löpande med andra samhällsaktörer. Tillsammans bär, vårdar och tar vi ansvar för det gemensamma samhällskontraktet, för att på så sätt skapa en bättre värld och ett bättre samhälle.