Meny

Bibelsamtal - Markusevangeliet

Var annan vecka efter Stilla gudstjänst i Engelbrektskyrkan

Direkt efter den stilla gudstjäns-ten inbjuds till Bibelsamtal. Jämna veckor med början den 5 februari, 8 samlingar kl 18.00–19.00. Vi läser hela Markus evangelium tillsammans, två kapitel per samling, och samtalar. 

Anmälan till bibelgruppen lämnas till Ulf Winddotter personligen eller via mejl senast onsdag 29 januari. Lokal meddelas efter anmälan.

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst