Foto: Ben White

Bibelsamtal

Var annan onsdag efter Stilla gudstjänst i Engelbrektskyrkan

Direkt efter den stilla gudstjänsten inbjuds till Bibelsamtal. Jämna veckor med kl 18.00–19.00. Vi läser bibeltexter tillsammans och samtalar. 

Anmälan till bibelgruppen lämnas till Ulf Winddotter personligen eller via mejl. Lokal meddelas efter anmälan.

Ulf Winddotter

Ulf Winddotter

Präst