Meny

Avslutning

Dessa grundläggande uppgifter går in i varandra, samverkar och integreras i allt vi verkar för nämligen att göra Kristus synlig inom vårt geografiska område på Östermalm, Engelbrekts församling.