S:ta Maria

Används idag till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.
Begravningskapell 1965-1969, ritat av Sven Ivar Lind.