Meny

Präster

Här är vår kyrkoherde och våra präster.

Prästerna arbetar med gudstjänster och förrättningar av olika slag och de jobbar med olika verksamheter för alla åldrar.

Mia-Marie Kjellgren

Mia-Marie Kjellgren

Enånger-Njutångers församling

Kyrkoherde

Simon Renöfält

Simon Renöfält

Enånger-Njutångers församling

Komminister