Foto: Katarina Sölveskog

Präster

Prästerna arbetar med gudstjänster och förrättningar av olika slag och de jobbar med olika verksamheter för alla åldrar.