Foto: Magnus Aronson/IKON

Läs Kyrkbladet som pdf

Församlingens tidning kommer ut 5 gånger/år och innehåller stort och smått som händer i vår bygd. Här kan du ladda ner kyrkbladet som pdf