Gudstjänst

De övriga gudstjänsterna som inte bara firas på söndagen är fria i formen och tar vara på sin samtids erfarenheter och uttrycksformer och kan innehålla hela det register som den Helige Ande disponerar och som kan engagera våra sinnen, hela vår fantasi och hela vårt förstånd.
Församlingens gemensamma gudstjänster kan se olika ut men de är inbördes beroende av varandra och oupplösligen förenade med varandra: Högmässan är den himmelska festen och samtidigt den djupaste delaktigheten i världen. Den innehåller hela frälsningshistorien och utgör samtidigt den enskildes innerligaste möte med sin Herre.
Kyrkans dag för huvudgudstjänst är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod på en söndag.

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där Gud kommer församlingen till mötes i Ord och sakrament.