Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En hållbar kyrka

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att stärka samhällen och arbeta för en hållbar utveckling.

Internationellt utvecklingsarbete bedrivs i ett fyrtiotal länder för att bekämpa hunger och ohälsa, stärka människors möjligheter att verka för sina rättigheter och skapa förutsättningar för fred och hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling

I flera decennier har Svenska kyrkan engagerat sig i mikrofinans och rättvis handel för att bidra till en ekonomisk utveckling och värdiga villkor i länder där det är långt ifrån en självklarhet.

Kyrkan äger också skog och mark, och idag är all skog certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council). Kapitalförvaltningen inom den nationella nivån av organisationen stöttar samma mål. Vi fokuserar på näringslivets och investerares roll när det gäller att främja hållbar produktion och konsumtion.

Här beskriver vi detta arbete. 

Svenska kyrkan – en överblick

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och medlemsorganisation med ungefär två tredjedelar av befolkningen som medlemmar. Den nationella nivån inom organisationen, som denna rapport gäller, tar ansvar för Svenska kyrkans gemensamma angelägenheter och ger stöd till församlingar och stift.

 

Svenska kyrkans organisation