Vissefjärda kyrka 250 år!

Den 28 februari 1773 invigdes den vackra stenkyrkan i Vissefjärda. 250 år senare den 5/3 2023 firades jubileum. Biskop Fredrik Modéús besökte kyrkan och predikade under söndagens högmässa.

Denna dag fanns  pastoratets kyrkokörer på plats, Vissefjärda- körledare Birgitta Andrén Olsson, Långasjö -körledare Birgitta Axelsson Edström, Algutsboda/ Emmaboda - körledare Catarina Hermansson, likaså Sångarbröderna  med Hans Möller i spetsen.

Tavlor med Vissefjärda kyrka som motiv har också samlats in från trakten, och kunde beskådas denna dag.