Visitation

Under maj månad kommer Alf Johansson på uppdrag av biskop Fredrik Modéus visitera Emmaboda pastorat.

Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt utöva tillsyn.
Visitationerna har på många sätt förändrats från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.

Se vår film:     https://www.youtube.com/watch?v=wgYWOWqGOFs&feature=youtu.be