Välkommen till våra kyrkor för enskild andakt, ljuständning och bön

I våra kyrkorum finns ordning för andakt och dagens predikan att läsa.