Att längta efter en förändring.

Kyrkoherde Johanna Juhlin delar tankar inför jul och advent.