Styvatorpet

Till helgen firar Karlslunda-Mortorps församling och Vissefjärda församling friluftsgudstjänst tillsammans! Läs här för mer info.!