Vissefjärda kyrka

Skärtorsdagen

DU HITTAR ORDNINGEN FÖR skärtorsdagens gudstjänst HÄR

Ordning för Skärtorsdagen

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Kristus, du som samlar din kyrka kring nattvardens bord,

Förnya Guds förbund med oss.

Fördjupa vår tro, ena din församling och sänd oss att tjäna så som du har tjänat.

I Guds, den Treeniges namn.

Amen.

 

Psalm 135

1. Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.

2. Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?

3. Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.

4. Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt, att där han är,
där skall vi med honom vara.

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 26:17-30)

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.”

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”

När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Låt inte viruset sprida sig.

Vi ber för det som våra hjärtan just nu är fyllda av. Vi ber för världen och kyrkan. Vi ber för de människor vi särskilt vill omsluta med våra förböner. De nämner vi nu tyst vid namn..

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och sargat land.

Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod i altarets sakrament, mätta ändå min hunger efter din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag märka att du är i mig och jag i dig. I Jesu namn. Amen

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 45

1. Jesus för världen givit sitt liv,

öppnade ögon, Herre, mig giv!

Mig att förlossa offrar han sig,

då han på korset dör ock för mig.

 

2. O vilken kärlek, underbar, sann!

Aldrig har någon älskat som han.

Frälst genom honom, lycklig och fri,

vill jag hans egen evigt nu bli.

 

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn.

Lös mig från alla frestarens garn.

Lär mig att leva, leva för dig,

glad i din kärlek, offrande mig.

  

VÄLSIGNELSEN