Resultat av julkampanjen 2018.

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor.

 I årets julkampanj kämpade vi tillsammans för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde - oavsett kön.
Insamlingen landade på 39,4 miljoner kronor - pengar som är avgörande i kampen för alla människors lika värde.