Personaldagar

Den 30/8 -31/8 har vi personaldagar och går inte att nå på våra ordinarie arbetsplatser. Vid akuta ärenden kontakta kyrkoherde Emmerly Hidling, telefon: 070 396 08 86