Nattvard

Ibland finns det omständigheter som gör det svårt att ta sig till kyrkan. Och Corona-pandemin har ju bland annat inneburit att vi inte har kunnat fira nattvard ”som vanligt”. Men för dig som vill finns möjligheten att fira en enkel gudstjänst med nattvard. Ta kontakt med någon av oss!