Några saker att tänka på inför möten med andra människor till exempel vid gudstjänster.

Så här arbetar vi för att minska spridning av Coronaviruset.

 

Coronavirus/Covid-19

Gudstjänster och församlingsliv

Vi möts dagligen av ny information om Corona-utbrottet.  Under tisdagen (10/3) ändrade Folkhälsomyndigheten sin bedömning till ”mycket hög risk för samhällsspridning” för Coronavirus. Vi som kyrka tar detta på stort allvar, samtidigt som vi också vill vara en del av människors vardag med mänskliga kontakter. Kyrkan är helig plats och såväl gudstjänster som verksamheter är en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt behöver våra sammanhang fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga.

31/3  Vi fortsätter fira gudstjänst som vanligt. Personal som finns på plats kommer att räkna hur många som kommer, så att vi inte överstiger högsta tillåtna antal personer. Vid förändrade restriktioner uppdaterar vi så fort som möjligt.

Några saker att tänka på inför möten med andra människor till exempel gudstjänster och verksamheter:

Vi handhälsar inte på varandra
Det finns handsprit i varje kyrkorum och församlingshem och möjlighet att tvätta händerna
Vi avstår från kroppskontakt vid fridshälsning
Vid nattvarden är det helt okej att bara ta emot brödet. Vill man får man givetvis fortfarande ta emot vinet, men då gör man det genom att doppa brödet i bägaren.
Vi som personal är också medvetna om det här och tillämpar god handhygien både före och under gudstjänsten och verksamheter.

Vi har kontakt med de platser och boenden vi brukar besöka och utgår från de riktlinjer som är aktuella.

om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Låt inte viruset sprida sig. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer. Amen.

 

 
Biskop Fredriks rekomendationer.