Mottagning av vår nya kyrkoherde!

Den 18/10 i Vissefjärda i samband med söndagens högmässa hälsar vi vår nya kyrkoherde Emmerly Hidling välkommen!

Den 18/10 är det så dags för mottagnig av vår nya kyrkoherde Emmerly Hidlig. Mottagningen kommer att ske i samband med söndagens högmässa i Vissefjärda kyrka kl. 11:00. Biskop Fredrik Modéus kommer närvara, likaså ett fåtal inbjudna gäster. Enklare förtäring kommer finnas utomhus.
På grund av rådande restriktioner är platserna begränsade och anmälan för deltagande måste göras, i skrivande stund finns det dock några platser kvar! Ring expeditionen för besked: 0471/10195 eller maila: emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se