Lyckad insamling.

Ett stort tack till alla som passat på att lämna sina gamla sedlar till förmån för svenska kyrkans fasteinsamling.

Den sammanlagda summan blev 8460 kronor som vi nu med glädje kan ge till svenska kyrkans fasteinsamling som i år koncetrerar sig på människor som drabbats av naturkatastrofer, våld ochh krig.
Människor från när och fjärran har på olika sätt hörsammat insamlingen. Det har varit roligt att läsa historier och meddelanden som hamnat i vår brevlåda tillsammans med sedlar man velat skänka, eller träffa människor som bara tittat in på expeditionen. Även i kollekterna har man lämnat pengar.
Stort tack till er alla!