Kyrkornas globala vecka.

Kyrkornas globala vecka 2018 och 2019 lyfter fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.