Konsert i Långasjö kyrka

Vi lever alla under samma himmel och det är av yttersta vikt att vi stöttar våra medmänniskor i en tid av oro, nöd och krig. Varmt välkommen till en konsert där all behållning oavkortat går till ACT Svenska kyrkans insamling till Ukraina.

ACT SVENSKA KYRKAN AGERAR FÖR UKRAINA
Kriget i Ukraina drabbar många. Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!
Du kan läsa mer om Act Svenska kyrkans arbete här:

Nödrop för Ukraina