Konfirmand 2020/2021

Fyller du 14 år under 2020? I så fall är du i den åldern där det är dags att ta ställning till om du vill konfirmera dig!

Hej!

Fyller du 14 år under 2020? I så fall är du i den åldern där det är dags att ta ställning till om du vill konfirmera dig! Till hösten börjar nya konfagrupper och vi undrar om du vill haka på?

Konfirmandtiden är ett tillfälle för dig att fundera kring frågor om tro och mening med livet, ont och gott, kärlek och relation och mycket mera. Du får chansen att lära känna andra, dig själv, församlingen och Gud.

Vi kommer att samtala, diskutera, lyssna, uppleva, leka, åka på läger, fira gudstjänst och umgås. Vi arbetar ofta med sång och musik, drama och lek, målande och skapande.

 

Behöver jag vara troende?

Du behöver inte vara troende för att konfirmera dig. Konfirmandtiden kan vara ett sätt att utforska den kristna tron eftersom det är kristendomen, i förhållande till livet, konfirmandtiden handlar om.

 

Behöver jag vara döpt?

Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång. Ordet konfirmation betyder bekräfta och i samband med konfirmationen bekräftar du ditt dop.

 

Behöver jag åka på läger?

Om du av någon anledning inte vill eller kan åka på läger, men vill konfirmera dig, så anmäl dig ändå och skriv det på anmälningsblanketten. I så fall hittar vi en lösning för det!

 

Kostar det något?

Hela konfirmandtiden, med läger och material, är gratis. Föräldrar kan behöva lämna och hämta i samband med konfaträffar/läger. Då är det bra om det går att samåka!

 

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut! Däremot finns det plats i grupperna för sen anmälan, så hör av dig om du är intresserad av att bli konfirmand! För att se när respektive grupp träffas kan du titta i dokumentet Konfainbjudan 2020-2021 längre ner. 

Du kan sen anmäla dig på tre sätt:

1. Skriva ut dokumentet ”Konfaanmälan 2020-2021.pdf” och skicka in till pastoratet (adress står i dokumentet).

2. Maila in dina uppgifter till emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se

3. Du kan göra en anmälan via det här formuläret.

 

Kontakt

Är du intresserad av att bli konfirmand, eller om du är nyfiken på att höra mer, ta i så fall kontakt med pedagog Per Eriksson på 076-760 31 30 / per.d.eriksson@svenskakyrkan.se

Ta chansen att ge dig själv en spännande och rolig tid!

Inbjudan och anmälan