Kollekter under sommaren!

Här kan du se kollektändamålen för riks, stift och församlingskollekterna.