Kollekt

Under december månad kommer kollekten att gå till följande ändamål.

 

December

29/11 1:a Advent                         ACT Svenska Kyrkan (start Julkampanjen) Rikskollekt

6/12 2:a Advent                          ACT Svenska Kyrkan  (julkampanjen) Församlingskollekt

Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda församlingar har samma kollektändamål.

13/12 3:e Advent Svenska Kyrkans Unga  Rikskollekt

20/12 4:e Advent ACT Svenska kyrkan   (julkampanjen) Rikskollekt

24/12 – 25/12 Julafton/Juldagen  Den Gode Herdens Skola  Församlingskollekt

Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda församlingar har samma kollektändamål.

26/12   Annandag Jul  ACT Svenska kyrkan  ( julkampanjen)Rikskollekt

27/12 Söndag efter Jul ACT Svenska kyrkan (julkampanjen)  Församlingskollekt

Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda församlingar har samma kollektändamål.

 Swisha gärna!

Långasjö         123 340 90 34
Emmaboda     123 105 31 23
Vissefjärda      123 225 99 43
Algutsboda     123 640 80 58