Klockringning tisdagar kl. 12:00

Som en protest mot utvisningar till krigets Afghanistan och som stöd för alla drabbade och engagerade kommer vi varje tisdag låta kyrkklockorna i vårt pastorat ringa.

Det nationella uppropet #låtkyrkklockornaringa började i Norrland och nu ringer kyrkklockorna runt om i vårt land.

Gud, vi ber för alla som på olika sätt påverkas av utvisningarna till Afghanistan. Påminn oss om vårt ansvar för våra medmänniskor. Hjälp oss att tillsammans bygga ett gott samhälle. Rör vid oss så att vi kan se på varje människa med din kärleks blick.