Hamling av träd i Vissefjärda.

Tony Strömberg  0471-25443
Kim Richardsson  0471-25453
Björn Lidberg  0471-46065