Gudstjänster Vissefjärda.

Välkommen att fira gudstjänst i Vissefjärda! Kollektändamålen kan du läsa om lite längre ner på sidan.