Gudstjänster Långasjö.

Välkommen att fira gudstjänst i Långasjö! Kollektändamålen kan du läsa om lite längre ner på sidan.