Passa på!

Just nu kan du lämna in dina gamla sedlar till förmån för Svenska kyrkans Fastekampanj.

Fram till och med den 14 April, har du möjlighet att lämna in gamla sedlar till förmån för Fastekampanjen. Du kan lägga dom i kollekten i samband med en gudstjänst eller komma in på Pastoratets expedition i Emmaboda.
Läs mer om fastekampanjen här nedan, och hur dina gamla sedlar kan göra nytta!https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/fastekampanjen